Skip to main content

TRIM Broker

TRIM Broker je profesionálnym partnerom pre samostatných investorov a obchodníkov na finančnom trhu. Ponúkame cestu k vášmu efektívnemu investičnému portfóliu. Naše služby sú určené samostatným investorom a obchodníkom na finančnom trhu. 

Samozrejmosťou je vzdelávanie, podpora a renomovaná infraštruktúra (investičný účet). Vďaka nej získate prístup na viac než 100 svetových trhov a nástrojov (Akcie, ETF fondy, Dlhopisy, Certifikáty, Opcie, Futures, Forex, CFD). 

Investičné portfólio

Ukážeme a naučíme vás ako si vybudovať vlastné dlhodobé investičné portfólio. Portfólio spĺňajúce kritéria jednoduchosti, nákladovej efektívnosti a diverzifikácie. Ukážeme vám naše dlhodobé portfólio a vysvetlíme všetky náležitosti i dôvody, ktoré nás k jeho skladbe priviedli.

Taktické investovanie

Taktický investor, prispôsobujúci svoje investičné portfólio ekonomickým cyklom, vyžaduje špeciálne podmienky. Nízke náklady, diverzitu finančných nástrojov, nástroje pre meranie rizika ,výkonnosti i korelácie aktív navzájom (Alfa, Beta, Korelácie). To všetko vám vieme zabezpečiť.

Obchodovanie

Krátkodobé špekulácie s derivátmi (Forex, CFD, Futures, Opcie) sú náročnou cestou k ziskom. Pre začiatočníkov často s negatívnym výsledkom. Obchodníkom preto ponúkame široký rozsah nástrojov (Opcie, CFD, Futures vrátane spredov, Forex), nízke náklady a transparentné podmienky.

NÁKLADOVO EFEKTÍVNE

Vlastná správa portfólia cez investičný účet od TRIM Broker vám prinesie najnižšie náklady a tým vyššiu hodnotu vášho budúceho majetku. Nízke náklady portfólia bez poplatku za správu účtu/portfólia.

ONLINE

Spravujte si svoje portfólio online kedykoľvek a kdekoľvek to budete potrebovať. Prístup k viac než 120 trhom po celom svete získate z ktoréhokoľvek nami ponúkaného rozhrania (TWS, BASIC).

Osloboďte portfólio od dane

Investujte dlhodobo a daň z výnosu platiť nebudete. Stačí, ak svoje aktíva (ETF alebo akcie) v portfóliu budete držať dlhšie ako jeden rok (3 roky pre fyzické osoby s českou daňovou rezidenciou) a daň z ich predaja (burzových cenných papierov) sa vás týkať nebude. O dôvod naviac vytvoriť si vlastné dlhodobé investičné portfólio už dnes.

Osloboďte sa od poplatkov

Osloboďte svoje portfólio od poplatkov za správu či vklady a nechajte jeho hodnotu skutočne rásť. Vybudujte si vlastné portfólio na investičnom účte od TRIM Broker a okrem efektivity dosiahnete i skutočnú nezávislosť a silného partnera. Sme tu pre vás bez ohľadu na víkend či sviatok kedykoľvek to budete potrebovať 24/7.

Investujte bezpečne

Investičný účet pre vás vedieme u renomovaného partnera Interactive Brokers, spadajúci pod dohľad celosvetovo rešpektovaných autorít SEC (USA) i FCA (UK), poskytujúc nadštandardné zabezpečenie majetku i hotovosti našich klientov (SIPC do $ 500.000), s možnosťou uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Prečo to robíme

Finančný trh je našim profesným domovom. Nemáme žiadne veľké ciele. Chceme len poskytnúť českým i slovenským investorom podmienky pre rast hodnoty ich majetku. Bez toho, aby sme o ten klientov oberali poplatkami za správu portfólia či účtu. Radi by sme k tomu prispeli našimi vedomosťami, službami i podmienkami, ktoré sú v krajinách s rozvinutým kapitálovým trhom samozrejmosťou.

Martin Moravčík, CEO - TRIM Broker

Spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. je viazaným agentom spoločnosti LYNX, B.V., ktorý je sprostredkovateľom pre spoločnosť Interactive Brokers UK Ltd (IB UK). LYNX B.V. je licencovaný subjekt obchodníka s cennými papiermi podľa MiFID, holandským regulátorom De Nederlandische Bank (DNB) a Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).

Spoločnosť TRIM Broker koná voči svojim klientom v mene LYNX B.V. na jej plnú zodpovednosť. Otvorením obchodného účtu našim prostredníctvom nezvyšujeme poplatky spoločnosti LYNX B.V.

Každý účet je zriaďovaný cez IB UK, pričom všetky finančné prostriedky sú držané materskou spoločnosťou Interactive Brokers LLC (IB US). Investičné nástroje a peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Obe pobočky spadajú pod konsolidovaný celok Interactive Brokers Group s viac než $5 miliardovým vlastným kapitálom.

Klienti spadajú pod ochranu amerického samoregulačného orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), s možnosťou uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Systém zabezpečenia majetku klientov tak spĺňa tie najvyššie požiadavky.